+34 629 339 575 / +34 937 994 569 / fax 937 994 711

info@rocainformatica.cat

Laborables: de 09.00h a 18.00h

CERTIFICACIÓ D’APLICACIONS I PROGRAMES  INFORMÀTICS

Com que els productors i venedors d’Aplicacions Informàtiques han de poder garantir que aquests productes de Software permeten el tractament de dades personals complint el que està establert per cada Nivell de Seguretat estipulat en la llei, ROCA Informàtica realitza Auditories per determinar les adaptacions i modificacions necessàries per que així sigui. 

Un cop determinat que una Aplicació o Programa Informàtic permet el tractament de dades de caràcter personal del nivell de seguretat utilitzat per un usuari, ROCA Informàtica lliura la corresponent Certificació de Compliment amb la LOPD.