+34 629 339 575 / +34 937 994 569 / fax 937 994 711

info@rocainformatica.cat

Laborables: de 09.00h a 18.00h

ROCA Informàtica realitza totes les funcions necessàries per que l’Empresa o Autònom s’adaptin i compleixin amb la llei de Protecció de Dades Personals (LOPD), sense necessitat de coneixements legals específics, ni els suposi cap complexitat en el seu treball habitual.

– Revisió dels fitxers utilitzats i identificació dels que estan afectats per la llei.

– Identificació del Nivell de Seguretat que els correspon.

– Inscripció dels fitxers a les agències de protecció de dades que corresponguin.

– Redacció del Document de Seguretat, d’acord amb el reglament vigent.

– Assessorament en la redacció de contractes amb qui es cedeixin dades personals.

– Redacció de Clàusules Informatives necessàries.

– Formació al personal de l’empresa en el compliment d’aquestes lleis i normatives.

ROCA Informàtica també realitza les Auditories bianuals exigides per la Llei de Protecció de Dades, per verificar el correcte compliment de dita llei.