+34 629 339 575 / +34 937 994 569 / fax 937 994 711

info@rocainformatica.cat

Laborables: de 09.00h a 18.00h

Amb més de 30 anys d’experiència en la realizació d’Informes i Dictàmens Pericials Judicials, de Part i Arbitrals, també Contra-Informes.

TIPUS D’INFORMES REALITZATS:

 • Defectes de funcionament d’Aplicacions Informàtiques (Software).
 • Pèrdues d’informació per negligències i robatori d’informació.
 • Conflictes sobre la autoria i propietat d’Aplicacions (Software).
 • Certificacions de fotografies (dates i ubicacions).
 • Certificacions de converses de telèfons mòbils (Whatsapp, Signal, Telegram, etc.).
 • Certificacions de correus electrònics.
 • Certificacions de gravacions de veu.
 • Comprovacions d’inventaris de material informàtic i/o electrònic.
 • Taxacions de material informàtic i aplicacions informàtiques.
 • Comprovacions de dades de Bases de Dades (SAP, SQL, ACCES, etc.).
 • Infidelitats Laborals i competència deslleial.
 • Revisió de dades de màquines industrials de control numèric.
 • Comprovacions de Software no original (pirateria).
 • Tinència i/o distribució de pornografia infantil.
 • Incompliment de Contractes de Productes i Serveis informàtics.
 • Comprovacions d’accessos no autoritzats a Sistemes Informàtics.
 • Comprovacions de dades de registre horari del personal laboral.
 • Etc.